KORETS HISTORIE

KORETS HISTORIE

Korets historie

Koret blev startet i 1999, som et tilbud under Aftenskolen, af Søren Rasmussen, organist ved Abildgård kirke i Frederikshavn.

Koret blev senere medlem af den Kommunale Musikskole, under navnet – Frederikshavn Musikskoles Voksenkor – Søren Rasmussen var leder af koret indtil 2008.

I dag hedder koret, Fladstrandkoret, og er siden 2008, blevet ledet af Agnethe Harding, Skagen.

Koret har i årenes løb samarbejdet med følgende kor: 

M.A.S. koret i Sæby 
Arosia koret i Aars
Hjallerup Sangkor
Klitkoret i Skagen
Holbæk Sangkor
Bindslevkoret 

Koret medvirkede ved indvielsen af Det Musiske Hus i Frederikshavn.

Koret har deltaget i Nordisk Sangfestival i Frederikshavn under ledelse af John Høybye i 2006 og 2009

Korstævne i Sindal 2010

Korstævne i Frederikshavn 2016 “Måske en Martsnat” (John Høybye)

Korstævne i Frederikshavn 2017 “Solskin og Sorten Muld” (John Høybye)

Musikkens Fællessang 2018 

KONTAKT:

Musikskolen
Rådhus Allé 98, 9900 Frederikshavn
Karen Lyng
TLF: 26 22 02 98
Mail: kalg@frederikshavn.dk